Monday, July 16, 2012

CHIẾN DỊCH GỞI THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI ĐIỆN HẠT NHÂN ĐẾN CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ VÀ DÂN BIỂU QUỐC HỘI NHẬT BẲN


DANH SÁCH THƯỢNG NGHỊ SĨ VÀ DÂN BIỂU QUỐC HỘI NHẬT BẢN ĐƯỢC GỞI THỈNH NGUYỆN THƯ YÊU CẦU HỦY DỰ ÁN TÀI TRỢ VIỆT NAM VAY 10 TỶ USD XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Dưới đây là danh sách những Thượng Nghị Sĩ và Dân biểu Quốc Nhật Bản được chúng tôi lần lượt gởi thỉnh nguyện thư yêu cầu hủy dư án tài trợ Việt Nam vay 10 tỷ USD xây nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận, từ ngày 14/06/2012 đến ngày 14/07/2012.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gởi thỉnh nguyện thư này đến các vị Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Nhật Bản để thường xuyên nói lên sự phản đối lại kế hoạch cho Việt Nam vay tiền xây nhà máy điện hạt nhân của chính phủ Nhật Bản, trong khi chương trình điện nguyên tử tại Nhật Bản bị tuyệt đại đa số người dân Nhật Bản chống đối và trong tương lai ngắn điên hạt nhân tại Nhật Bản sẽ bị hoàn toàn loại bỏ vì thảm họa hạt nhân đã xảy ra tại Fukushima năm 2011, và có nhiều nguy cơ sẽ xảy ra với các nhà máy điện hạt nhân khác tại Nhật Bản.

Xin tường trình.

 Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng

Ngày 15 thánh 07 năm 2012

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_e.htm


DANH SÁCH NGHỊ SĨ VÀ DÂN BIỂU QUỐC HỘI NHẬT BẢN
ĐƯỢC GỞI THỈNH NGUYỆN THƯ YÊU CẦU HỦY DỰ ÁN TÀI TRỢ VIỆT NAM
VAY 10 TỶ USD XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

DANH TÁNH
ĐẢNG
CHỨC VỤ
QUỐC HỘI
NGÀY


1
Mr Hirata Kenji
IND
Chủ Tịch Thượng viện
Thượng Viện
14/06/2012
2
Mr Yokomichi Takahiro
IND
Chủ Tịch Hạ Viện
Hạ Viện
14/06/2012


3
Mr MATSUMURA Yoshifumi
LDP
Trưởng khối Môi Sinh
Thương viện
25/06/2012
4
Mr FUJIWARA Masashi
DP
Trưởng khối Quốc tế sự vụ
Thương viện
25/06/2012
5
Mr FUJII Motyuki
LDP
Trưởng khối Phát triển
Thương viện
25/06/2012
6
Ms. KODA Kuniko
DP

Thương viện
25/06/2012
7
DP

Thương viện
25/06/2012
8
Ms. YAMAMOTO Kanae
New K

Thương viện
25/06/2012
9
Ms. FUKUSHIMA Mizuho
SDP

Thương viện
25/06/2012


10
Ms. ABE Tomoko
SDP

Hạ Viện
1/07/2012
11
Mr  Koga Issei
DPJ

Hạ Viện
1/07/2012
12
Ms. KOIKE Yuriko
LDP

Hạ Viện
1/07/2012
13
Ms. NAGAOKA Keiko
LDP

Hạ Viện
1/07/2012
14
Ms. SATO Yuko
IND

Hạ Viện
1/07/2012
15
Ms. TAKAHASHI Chizuko
JCP

Hạ Viện
1/07/2012
16
Ms. TANAKA Makiko
DPJ

Hạ Viện
1/07/2012
17
Mr. ISHIHARA Yozaburo
DPJ

Hạ Viện
1/07/2012


18
Mr FUKUYAMA Tetsuro
DP

Thương viện
7/07/2012
19
Mr MATSUSHITA Shimpei
LDP

Thương viện
7/07/2012
20
PNP

Thương viện
7/07/2012
21
Ms. FURUYA Noriko
NK

Hạ Viện
7/07/2012
22
Mr. HATOYAMA Kunio
IND

Hạ Viện
7/07/2012
23
Ms. KOMIYAMA Yoko
DPJ

Hạ Viện
7/07/2012
24
Mr. EDA Kenji
YP

Hạ Viện
7/07/2012
25
Mr. MATSUKI Kenko
DS

Hạ Viện
7/07/2012


26
Ms Abe Toshiko
LDP

Hạ Viện
14/07/2012
27
Ms. HAYAKAWA Kumiko
DPJ

Hạ Viện
14/07/2012
28
Ms. KASAHARA Tamiko
DPJ

Hạ Viện
14/07/2012
29
Ms. KORI Kazuko
DPJ

Hạ Viện
14/07/2012
30
Mr. TOYODA Juntaro
KP

Hạ Viện
14/07/2012
31
Ms. TAKAGAI Emiko
PNP

Hạ Viện
14/07/2012
32
DP

Thương viện
14/07/2012
33
Ms. ITOKAZU Keiko
IN

Thương viện
14/07/2012
No comments:

Post a Comment