Saturday, June 25, 2011

Protest letter to Università degli Studi di Padova

25 June, 2011
Professor Raffaello Cossu
IMAGE (Environmental Engineering) Department
Università degli Studi di Padova
Lungargine Rovetta 8, 35127Padova, Italy
Email: wmeditorinchief@gmail.com

Dear Professor Cossu:

We are a group of Vietnamese expatriates. We would like to join Professors Van Tuan Nguyen (Garvan Institute of Medical Research, Australia) and Tuan Quang Pham (The University of New South Wales, Australia) in expressing our concern, if not outrage, about the bias shown in the map of China (i.e. deletion of neighboring countries such as Vietnam, Malaysia, Indonesia, The Philippines…and inclusion of the disputed waters and islands to the east of Vietnam) contained in the paper “Municipal solid waste source-separated collection in China: A comparative analysis” authored by Tai et al. recently appearing in your journal .

In the interest of scientific integrity as well as the true facts of the East Sea of South East Asia, we would appreciate your putting out a correction as requested by the Professors or at least printing their letters in full so the readers of your journal can make up their minds about the bias in the paper written by Tai et al.

Yours sincerely,

Khoa Ba Ngo, M.B.A., USA, Mai Tran, Ph.D, , Australia
Tuyen Gia Do, B.E. Elect, Saudi Arabia, Phuong Minh Tran, M. Tech, Australia
Long Viet Bui, B.E. Mech, Vietnam, Ba Tuoc Tran, M. Com., Vietnam
Long Quang Le, B.E. Mech, New Zealand, Xa Van Nguyen, M.E. Civil, USA
Tu Van Nguyen, M.Com. (Econ.), New Zealand, Lap Q Nguyen, Ph.D.,USA

Han Huu Huynh, B.S. Tech (Food), USA, Tuyet Van Duong, M.Com. (Econ.), USA
Danh Cong Bien, M.E. Elect, New Zealand, Triet Minh Ngo, B.E. Civil, USA
Kho Huu Nguyen, Ph.D.(Chem Eng), P.E. (USA), Nham Truong, Ph.D, Australia
Ngoc Bich Tran, Ph.D. (Econ.), CFP, E.A. (USA), Hong Ba Le, M.Sc, Australia
Huynh Tung Ngo, B, Agr.Sc, Australia, Hung The Vu, B.S. Comp., USA

Ngon Danh Nguyen, B.E. Civil, USA, Mai Chi Thi Nguyen, B.Com., USA
Khanh Tuoc Trinh, Ph.D., New Zealand, Bich Lien Nguyen, B.A. Edu., USA
Mui Dinh, B.A. Edu., Australia, Tuan Sy Bui. Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Duong Thanh Tran, B.A.Edu, New Zealand, Chau Bich Bui, M.A., USA
Nga Thien Nguyen, B.S. Comp., New Zealand, Thi Nhung Do, B.A. Edu., USA

The Hung Nguyen, Ph.D., Uni of Danang, Vietnam, Hung Nguyen, B.E. Chem., Australia
Tara T. VanToai, Ph.D., USA, Norman N. VanToai, Ph.D., USA
Ngoc Diep Vuong, MSc, USA, Thanh Truc Vuong, M.B.A, USA
Long Phan Pham, M.E, Viet Ecology Foundation, USA, Quyet Vu, M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns, M.A. Edu., New Zealand, Lieu Thu Le, B.E. Chem, New Zealand
Disguised and fabricated map of China without the countries of South East Asia

True regional map of South East Asia

Wednesday, June 22, 2011

NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ GÌ TƯƠNG ĐỒNG VỚI GORBACHEV VÀ TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC VIỆT NAM TRƯỚC ÁP LỰC NUỐT CHỬNG VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC?

NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ GÌ TƯƠNG ĐỒNG VỚI GORBACHEV VÀ TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC VIỆT NAM TRƯỚC ÁP LỰC NUỐT CHỬNG VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC?

Lý lịch và thành tựu của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Gorbachev được tóm lược trong bản dưới đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev#Early_life
http://www.thanhhoatoday.com/forums/showthread.php?11469-Ti%E1%BB%83u-s%E1%BB%AD-%C4%91%E1%BB%93ng-ch%C3%AD-Nguy%E1%BB%85n-Ph%C3%BA-Tr%E1%BB%8Dng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

NĂM SINH: 1944

HỌC LỰC:
63-67 Cử Nhân Văn Chương
73-73 Nghiên cứu sinh Kinh Tế-Chính Trị Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
81-83 Thực tập sinh, Viện Hàn Lâm thuộc BCH TW đảng CS Liên Xô, Tiến sĩ Xã Hội Học
1992: Phó Giáo Sư
2002: Giáo Sư (Professor)

ĐẢNG TỊCH:
1967: đảng viên 1952: đảng viên
1994: Uỷ Viên BCHTWĐCSVN khóa VII
1996: Phó Bí Thư Thành uỷ Hà Nội
1998: Phó Chủ Tịch Hội ĐồngLýLuânTW
1999: Uỷ Viên Bộ Chính Trị
2000: Bí Thư Thành Uỷ Hà Nội
2006: Chủ tịch Quốc hội
2011: Tổng Bí Thư ĐCSVN

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:
1967-81: cán bộ, Tạp Chí Cộng Sản
1983-91: tiếp tục làm việc với Tạp chí CS sau khi về nước, ban xây dựng đảng
1990: Phó Tổng Ban Biên Tập tạp chí CS
1991: Tổng Ban Biên Tập tạp chí CS

GIA CẢNH:
Cha mẹ làm nông.Gia tộc họ “Nguyễn Phú” hiện hửu lâu đời và có tiếng trong vùng Lại Đà, Đông Anh Hà Nội.


MIKHAIL GORBACHEV

NĂM SINH: 1931

HỌC LỰC:
1955: Cử Nhân Luật
1967: Thạc sĩ Kinh Tế Nông Học Stavropol Institute of Agriculture

ĐẢNG TỊCH:
1970: Bí Thư Tỉnh Uỷ trẻ tuổi nhất của cả nước Liên Xô
1971: U/V Ban CH TW Đảng Cộng Sản Liên Xô
1974: Phó C/T Viện Xô Viết Tối Cao
1979: Thành viên bộ Chính Tri
1985: Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Xô
2011: Tổng Bí Thư ĐCSVN

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:
Thiếu niên: lái xe cho nông trường
Từ 1955: phục vụ cho tổ chức đảng cộng sản Liên Xô sau khi tốt nghiệp đại học

GIA CẢNH:
Cha mẹ làm tại nông trường

Nhìn qua bản tóm lược trên, cả hai ông có nhiều điểm giống nhau: cả hai đều xuất thân từ gia đình làm nghề nông, cùng gia nhập đảng cộng sản trong thởi kỳ còn là sinh viên đại học và ngay sau khi tốt nghiệp đại học đểu phục vụ đảng Cộng Sản. Đặc biệt, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng được đào tạo tại Liên Xô trong thời gian ông Gorbachev là một thành viên trong Bộ Chính Tri đảng Cộng Sản Liên Xô.
Về vấn đề thăng tiến trên chính trường , ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí Thư sau 44 năm là đàng viên, lúc 67 tuổi, chậm hơn ông Gorbachev đã nắm chức Tổng Bí Thư chỉ mới 33 năm sau khi là đảng viên, lúc mới 54 tuổi.
Theo bản tóm lược, trình độ học vấn của ông Nguyễn Phú Trọng có vẽ cao hơn, đã được cấp bằng Tiến Sĩ Xã Hội Học, và được phong hàm làm giáo sư (professor) so với bằngThạc Sĩ kính tế Nông Học của ông Gorbachev nhưng cả hai đều coi như là có trình độ cao, hậu đại học.
Cả hai ông phục vụ liên tục toàn thời gian cho các tổ chức của đảng Cộng Sản. Ông Gorbachev có một thời gian làm việc trong ngành kinh tế nông nghiệp, chuyên môn sau khi tốt nghiệp và trước khi chuyển sang chính trị và trở thành Bí Thư Tỉnh Ùy trẻ tuổi nhất Liên Xô. Ông Nguyễn Phú Trọng phục vụ đảng cộng sản Việt Nam, làm việc trong ban biên tập Tạp Chí Cộng Sản liên tục một thời gian dài, 15 năm, từ khi tốt nghiệp đại học năm 1976 đến năm 1991, được cất nhắc lên làm Tổng Ban Biên Tập là chức vụ cao nhất của tờ tạp chí, tiếng nói của đảng.
Văn bằng tiến sĩ ông Nguyễn Phú Trọng đạt được tại Liên Xô chỉ sau hai năm tu nghiệp tại Liên Xô chứng tỏ ông là một người thông minh, có nhiều sáng kiến mới lạ, đột phá,
Những việc ông Gorbachev sau khi làm Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô:
Chỉ trong thời gian một năm, năm 1989, sau khi nắm giử chức vụ tối cao của đảng Cộng Sản Liên Xô năm 1985,ông đã mạnh dạn và dũng cảm thực hiện hai chương trình cải tổ có tính cách quyết định cho tương lai của không những cho Liên Xô mà còn cho toàn khu vực Đông Âu và cho cả thế giới, đó là chính sách “cải tổ”, perestroika, và “công khai”, glasnost, nhằm thay đổi tận gốc rể Liên Bang Xô Viết về đường lối quản lý kinh tế tự do và cơ chế chính trị đa đảng. Ông Gorbachev đã làm một cuộc cách mạng thật ngoạn mục, cuộc cách mạng nhung thay đổi toàn bộ thể chế chính trị của Liên Xô. Cả thế giới không thể nào ngờ nó lại xảy ra tại chính đất nước đầu tiên đã khai sinh ra chế độ cộng sản thay vì tại BaLan, một nước có khả năng thay đổi nhiều nhất trong khối cộng sản tại Đông Âu. Ông đã làm cho chế độ độc tài chuyên chính cộng sản sụp đổ, trả lại quyền tự do dân chủ về chính trị và kinh tế, không những cho chính dân chúng Nga và Liên Bang Xô Viết mà còn giải phóng toàn bộ các nước Đông Âu trong quỉ đạo kiểm soát của đảng cộng sản Liên Xô.
Năm 1990 ông Gorbachev được vinh dự bầu làm Tổng Thống đầu tiên của một Liên Bang Xô Viết mới theo định chế tổng thống, đa đảng, dân chủ tự do tương tự như các nước khác tại Á châu, Âu Châu , Mỹ Châu…
Thế giới đã ghi công ông, các nước Đông Âu ghi ơn ông. Ông đã được thế giới vinh danh và xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1990.
Việt Nam và dư chấn của hiện tưọng “Gorbachev”: Nguyễn Phú Trọng sẽ là một Việt Nam Gorbachev?

Trong khi các nước cộng sản Đông Âu, theo gương Liên Xô, nhanh chóng cải tổ chế độ độc tài cộng sản thành chế độ tự do dân chủ đa đảng, pháp trị và hội nhập cùng cộng đồng thế giới tiến bộ, Việt Nam bị kiềm hãm và nằm trong sự khống chế của tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc, rập khuôn theo sau Trung Quốc trong phương cách cải tổ kinh tế và chính trị. Việt Nam học tập “đổi mới” rập khuôn theo mô hình đổi mới Trung Quốc: kinh tế thị trường, nhưng chế độ chính trị thì vẫn độc đảng chuyên chế toàn trị, thay vì như Liên Xô và các nước Đông Âu: đổi mới toàn bộ cả kinh tế thị trường và chế độ chính trị tự do dân chủ, quyền tự do cá nhân được tôn trọng và bảo vệ.
Ông Nguyễn Phú Trọng là một trí thức với trình độ cao, đã được đào tạo tại Liên Xô. Hơn ai hết trong số 90 triệu người dân Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thấy rõ lãnh đạo Trung Quốc chỉ là những người đồng chí với thâm tâm giã dối trong suốt thời gian dài từ năm 1945 đến nay, và thể hiện rỏ nhất là qua những hành động xâm lấn biển đảo trong thờì gian vừa qua.

Vì lý thuyết cộng sản của Marx và Lenin mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã chịu nhận làm đồng minh vô điều kiện với đảng Cộng Sản Trung Quốc. Thực tế đảng Cộng SảnTrung Quốc vẫn luôn luôn mang dã tâm đại Hán tương tự như ông cha họ, luôn chất chứa trong lòng tư tưởng bá quyền, xâm lấn và đồng hoá các nước láng giềng nhỏ yếu và thế cô. Việt Nam cũng là một nước mà Trung Quốc luôn để mắt đến cho dù lãnh đạo Trung Quốc là ai, và thuộc bất cứ ý thức hệ nào. Họ đã và đang lợi dụng chủ nghĩa cộng sản với ảo tưởng thế giới đại đồng không còn biên giới để xát nhập và đồng hóa Việt Nam, dù đối với Trung Quốc và Việt Nam chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại trên thực tế mà chỉ là những tờ giấy lộn. Trong thờì gian hơn hai mươi năm qua Trung Quốc và Việt Nam không còn là nước thực sự cộng sản mà chỉ là sự kết hợp của các thế lực lợi ích kinh tế trong ngoài nước. Họ dùng cái vỏ bọc tư tưởng cộng sản, nước sơn xã hội chủ nghĩa để thao túng đất nước và trục lợi cho bản thân và phe nhóm.

Bây giờ Trung Quốc một mặt lợi dụng tình đồng chí cộng sản giả tạo để kềm giữ những người đang cầm quyền tại Việt Nam, một mặt dùng sức mạnh kinh tế và quân sự của một nước đông dân, hơn một tỷ nhân khẩu, xâm lấn và chiếm đoạt Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, một người trí thức, một người lãnh đạo, người nắm vận mệnh của hơn 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước, người lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn phong ba đương nhiên phải biết đảng cầm quyền Việt Nam cần phải làm cách nào để ngăn chận và đánh bại hành động xâm lược càng lúc càng trắng trợn và bất cần dư luận thế giới của nhà cầm quyền Trung Quốc. Xin đóng góp hai ý kiến thực tiển mà đảng Cộng Sản Việt Nam có thể thực hiện ngay được, đó là dứt khoát chấm dứt tự nguyện làm đồng minh đồng chí vô điều kiện với Trung Quốc và đối nội chấm dứt độc quyền chính trị và thực hiện nền chính trị tự do nhân bản.

Chấm dứt là đồng minh vô điều kiện với Trung Quốc:
Chấm dứt làm đồng minh và bạn bè thân thiết với Trung Quốc là một thực tế không thể thay đổi. Điều này đang xảy ra nhưng cần phải quyết tâm và dứt khoát. Chính những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông và hành động gây hấn phá hoại của hải quân Trung Quốc tại vùng lãnh hải Việt Nam cho chúng ta biết rằng họ không là đồng chí hay đồng minh mà là kẻ đối đầu, nếu không nói là kẻ thù xâm luợc nguy hiểm nhất của dân tộc Việt Nam, trực tiếp ảnh hưởng đến sụ toàn vẹn lãnh thổ và an nguy của đất nước .
Ông Nguyễn Phú Trọng và đảng Cộng Sản hiện nay tại Việt Nam cần phải công bố chính thức trước đồng bào và trước công luận thế giới, tố cáo hành động xâm lược của Trung Quốc. Không còn thì giờ để suy tính và lý do gì chúng ta phải ngại ngùng và cả sợ. Với nhà cầm quyền Trung Quốc, họ luôn đặt ý đồ thôn tính Việt Nam lên trên tình đồng chí vô sản giả tạo. Họ lợi dụng tình đồng chí cộng sản anh em để o ép đảng Cộng Sản Việt Nam đơn phương thực hiện phương châm sáo ngữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Trên thực tế, đó chỉ là một trong ngàn quỷ kế thâm độc cho ý đồ thôn tính Việt Nam của Trung Quốc.

Trung Quốc đích thực là kẻ thù ác độc và nham hiểm của toàn dân Việt Nam, không là đồng minh và càng không là đồng chí.

Chấm dứt độc quyền chính trị và nhanh chóng thực hiện nền chính trị tự do nhân bản:
Chúng ta không ai phủ nhận được rằng sau hơn hai mươi năm thay đổi chế độ chính trị tại Liên Xô và những nước Đông Âu, dân chúng và các cấp chính quyền tại những nước này không phải chịu cảnh giết chóc tù đầy hay trả thù vì những việc làm trong quá khứ. Họ đã cùng nhau sống trong tình anh em một nước, thật sự xóa bỏ hận thù vì quan điểm chính trị, cùng nhau phục hưng và phát triển đất nước. Các đảng phái chính trị cùng nhau sinh họat và điều hành đất nước trong tinh thần bình đằng thượng tôn pháp luật. Đất nước của họ đã trở về truyền thống tự do bình đẳng thật sự, không còn quốc nạn chuyên chính độc tài. Những nước nhỏ yếu được cộng đồng quốc tế bảo vệ và được đối xử bình đẳng. Tất cả những quốc gia cựu cộng sản này vẫn tiếp tục là bạn bè của Việt Nam và đang giúp Việt Nam nhiều về mọi mặt kể cả cung cấp các loại vũ khí tân tiến để bảo vệ Việt Nam chống lại hành động xâm lấn của Trung Quốc, một quốc gia ngoài mặt luôn lớn tiếng hô hào động chí, đồng minh thân thiết với Việt Nam, cùng chung sống hòa bình, nhưng sau lưng thì giết hại không nương tay đồng bào Việt Nam (liên tục bắt giết ngư dân cướp đoạt tài sản như bọn hải tặc khát máu), gây chiến ( trận chiến biên giới năm 1979, đơn phương tàn sát lính hài quân Việt Nam trên quần đảo Trường Sa năm 1988), liên tục lấn chiếm đất liền biển đảo, lãnh hải.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người có truyền thống nho giáo, sinh ra trong một gia tộc “Nguyễn Phú” lâu đời. Ông có nhiều kinh nghiệm thực tế với điều kiện chính trị xã hội Liên Xô và các nước Đông Âu. Sau hơn hai mươi năm rút kinh nghiệm về những gì đã xãy ra tại Liên Xô và các nước Đông âu và những thiệt thòi mà nước Việt Nam phải gánh chịu khi làm một đồng minh, đồng chí trung thành với một nước Trung Quốc nhiều tham vọng, ông Nguyễn Phú Trọng, như ông Gorbachev khi được giao chức vụ tổng bí thư của đảng Cộng Sản Liên Xô, đang trăn trở tìm phương cách để thoát khỏi sự kềm chế của đảng Cộng Sản và lãnh đạo Trung Quốc, đang tự hỏi ai và nước nào mới thật sự là đồng minh đáng tin cậy, có đủ tiềm năng kinh tế và sức mạnh quân sự giúp Việt Nam bảo vệ được lãnh thổ.
Những nước đồng minh đáng tin cậy của Việt Nam sắp tới chỉ có thể có được khi ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo tối cao của đảng Cộng Sản Việt Nam, có hành động dứt khoát và quyết tâm như ông Gorbachev đã làm cho Liên Xô khi giử chức lãnh đạo tối cao của đảng Cộng Sản Liên Xô.
Ông Gorbachev có thể làm được cho đất nước và dân Liên Xô, thì không lý do gì ông Nguyễn Phú Trọng không thể làm được cho dân chúng và đất nước việt Nam.

Hiện nay trên đất nước Việt Nam này, trước nguy cơ xâm luợc của đế quốc bá quyền Trung Quốc, điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa đã có đủ để cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng tiến hành một cuộc cách mạng nhung tại Việt Nam như ông Gorbachev đã làm cho đất nước của ông, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu cả về kinh tế lẫn chế độ chính trị, hội nhập thế giới tự do dân chủ thực sự.

Nắm giử quyền lực thì dể nhưng chịu từ bỏ quyền lực và thừa nhận quyền bình đẳng trong sinh hoạt chính trị là một điều chỉ có người có chí lớn, quả đoán và thật sự yêu dân yêu nước mới có hùng tâm thực hiện. Tổ quốc Việt Nam đang nguy biến và đang từng ngày từng giờ đứng trước ngã rẻ của sự tồn vong trước kẻ thù bá quyền hung bạo Trung Quốc. Toàn dân Việt trong ngoài nước đang mong đợi nơi ông Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi tin tưởng những gì ông Gorbachev và các đồng chí của ông trong đảng Cộng Sản Liên Xô đã làm cho đồng bào và đất nước Liên Xô được tự do dân chủ vào cuối thập niên tám mươi, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm được cho đất nước và đồng bào Việt Nam trong năm 2011.

Ngày 20/ 06/ 2011
Nguyễn Hùng, Lê Quang Long, Ngô Khoa Bá

Tuesday, June 7, 2011

KHỞI KIỆN TRUNG CỘNG RA TOÀ ÁN QUỐC TẾ

Xâm lấn lãnh hải phá hoại tài sản của Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam: nhà nước cộng sản Việt Nam tính sẽ kiệnTrung cộng ra Liên Hiệp Quốc và toà án quốc tế.
Cướp đoạt tài sản ngư cụ của ngư dân: ngư dân cũng có quyền kiện Trung cộng ra toà án quốc tế.


Ngày 26 tháng 5 năm 2011, ba tàu chiến Trung cộng đội lốp tàu “tuần tra biển” đã ngang bướng xâm phạm rất sâu vùng lãnh hải 200km của Việt Nam, lấn sâu gần 80km trong đường biến giới lãnh hải, khủng bố tàu thăm dò địa chất Bình Minh 02 của Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam) trong thời gian hơn ba giờ, và ngang ngạnh phá hoại dụng cụ thăm dò của tàu này. Hành động côn đồ bá quyền và khinh thường luật pháp quốc tế của hải quân Trung cộng đối với Việt Nam, một nước mà họ xảo quyệt nghêu ngao là đồng chí công sản anh em thân thiết “môi hở răng lạnh”.
Qua sự kiện này, đại diện chánh phủ cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đã nhanh chóng phản đối quyết liệt, lên án hành động trắng trợn xâm phạm lãnh hải có chủ định của nhà nước Trung cộng và chính thức yêu cầu chính quyền Trung cộng phải bối thường thiệt hại tài sản do hành động phá hoại này của hải quân Trung cộng. Chính phủ cộng sản Việt Nam và Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam đang tiến hành đưa hành động phạm pháp này của hải quân Trung Quốc ra trước Liên Hiệp quốc và toà án quốc tế.

Tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02


Tàu chiến trá hình tàu hải giám của Trung cộng dùng khủng bố tấn công tàu Bình Minh 02


Tàu chiến trá hình tàu hải giám của Trung cộng dùng khủng bố tấn công tàu Bình Minh 02

Hành động côn đồ bá quyền của Trung cộng như vậy không phải xảy ra lần đầu và với tàu khảo sát địa chấn của Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam của nhà nước cộng sản Việt Nam, hải quân Trung cộng đã liên tục có hành động côn đồ, hải tặc tương tự nhưng độc ác vô nhân đạo hơn đối với tàu thuyền của ngư dân trong nhiều năm qua khi bà con ngư dân làm ăn trong vùng biển ngàn đời của Việt Nam. Họ đã và vẫn còn tiếp tục ngang nhiên bắn giết, bắt giử tàu thuyền cướp đoạt hải sản, ngư cụ, đánh đập giam cầm ngư dân đòi tiền chuộc mạng. Hằng trăm tàu thuyền đã bị hải quân Trung cộng cướp đoạt, hàng trăm ngư dân bị giam cầm trái phép đòi tiền chuộc mạng. Đồng bào ngư dân Việt Nam bị cướp đoạt lên đến hằng trăm triệu đô la Mỹ, và nhiều ngư dân bị thiệt mạng vì hành động hải tặc của bọn lính hải quân bá quyềnTrung cộng. So với vụ tấn công và phá hoại dụng cụ của tàu Bình Minh 02, thiệt hại mà đồng bào ngư dân của chúng ta phải gánh chịu nhiều hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Qua biến cố “Bình Minh 02”, chính quyền địa phương và trung ương đã nhanh chóng phản ứng và có kế hoạch kiện Trung cộng ra trước Liên Hiệp Quốc và một toà án quốc tế, tố cáo hành động phi pháp của Trung cộng. Đây là việc làm đúng và rất cần thiết, trước là bảo vệ chủ quyền của đất nước trên toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải, sau là buộc kẻ phạm pháp, nhà nướcTrung cộng, phải bồi thường thõa đáng những thiệt hại do họ gây ra và chấm dứt hành động phi pháp của họ trên toàn vùng Biển Đông.
Tương tự, hằng trăm đồng bào ngư dân Việt làm ăn trong vùng biển thuộc Việt Nam đã từng bị lính Trung cộng giết hại, cướp đoạt tài sản và bắt giam đòi tiền chuộc mạng cũng có quyền khởi kiện Trung cộng đòi lại tài sản bị cướp đoạt và bồi thường thiệt hại thân thể và tinh thần.

Ý kiến giúp đở ngư dân cùng nhau khởi kiện Trung cộng ra trước một toà án quốc tế đã được nêu lên từ tháng 6 năm 2010. Anh chị em trí thức trong nước đã nhiệt tình ủng hộ ý kiến này. Chúng tôi cùng anh chị em trong nước đã nhiều lần tiếp xúc bà con ngư dân, vận động bà con tham gia kế hoạch khởi kiện.

Với kế hoạch thưa Trung cộng ra trước Liên hiệp Quốc và khởi kiện ra một toà án quốc tế đòi bồi thướng thiệt hại do tàu chiến “hải giám” của Trung Quốc gây ra với tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 của Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam của chính phủ Việt Nam, chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam đồng thời hổ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào ngư dân từng bị tàu Trung cộng cướp đoạt tài sản và tiền chuộc mạng để họ được quyền cùng tập hợp kiện đòi Trung cộng hoàn trả số tài sản họ đã cướp đoạt và bồi thượng các thiệt hại cơ thể, tinh thần và vật chất khác.


Ngày 05/06/2011
Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

http://boxitvn.wordpress.com/2010/06/07/ng%c6%b0-dn-vi%e1%bb%87t-c-th%e1%bb%83-ki%e1%bb%87n-nh-n%c6%b0%e1%bb%9bc-trung-qu%e1%bb%91c-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-ta-n-qu%e1%bb%91c-t%e1%ba%bf-khng/#more-7927
http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/14/ng%C6%B0-dn-vi%E1%BB%87t-s%E1%BA%BD-ki%E1%BB%87n-trung-qu%E1%BB%91c-di-l%E1%BA%A1i-ti-s%E1%BA%A3n-b%E1%BB%8B-h%E1%BA%A3i-qun-trung-qu%E1%BB%91c-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-do/
http://boxitvn.wordpress.com/2010/09/11/d-d%e1%ba%bfn-lc-ng%c6%b0-dn-vi%e1%bb%87t-nam-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-kh%e1%bb%9fi-ki%e1%bb%87n-lnh-h%e1%ba%a3i-qun-b%e1%bb%99-qu%e1%bb%91c-phng-trung-qu/
http://www.boxitvn.net/bai/16222
http://www.petrotimes.vn/anh-video/2011/05/video-clip-tau-trung-quoc-ngang-nguoc-vi-pham-lanh-hai-cat-cap-dia-chan-cua-viet-nam
http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8&feature=related