Monday, June 11, 2012

HƠN 7 TRIỆU NGƯỜI DÂN NHẬT BẢN KÝ THƯ PHẢN ĐỐI NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN!


DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHỮ KÝ PHẢN ĐỐI ĐIỆN HẠT NHÂN CỦA MỘT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 10 NGÀN (HAY NHIỀU HƠN) NGƯỜI DÂN NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC TƯ DO DÂN CHỦ.
600 CHỮ KÝ LÀ ĐẠI DIỆN CHO 6 TRIỆU NGƯỜI DÂN VIỆT CHỐNG LẠI ĐIỆN HẠT NHÂN, NGUYÊN TỬ!

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120611-dan-nhat-van-dong-chu-ky-chong-dien-hat-nhan

Dân Nhật thu thập chữ ký chống điện hạt nhân
Dân Tokyo vận dộng thu thập chữ ký chống việc khởi động trở lại các nhà máy hạt nhân (REUTERS /Kim Kyung Hoon)
Dân Tokyo vận dộng thu thập chữ ký chống việc khởi động trở lại các nhà máy hạt nhân (REUTERS /Kim Kyung Hoon)

Tú Anh
Hơn 7,23 triệu người Nhật ký kháng thư yêu cầu chính phủ Nhật Bản từ bỏ nhà máy điện hạt nhân. Sáng kiến này do các tổ chức bảo vệ môi sinh, trí thức, nghệ sĩ Nhật Bản mà đứng đầu là nhà văn Oe Kezaburo, giải Nobel Văn học khởi xướng.


Thông tín viên Đổ Thông Minh từ Tokyo
11/06/2012
Trong ngọn gió này, hiệp hội Những Người bạn của Trái đất Friends of the Earth cũng vận động chữ ký ủng hộ công dân Việt Nam kiến nghị chính phủ Nhật và Việt Nam dừng dự án xây nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Trong cuộc họp báo hôm thứ sáu tuần trước, Thủ tướng Nhật Noda một lần nữa kêu gọi « tái khởi động một số lò hạt nhân ». Tuy nhiên ông nói là còn phải chờ có sự tán đồng của chính quyền địa phương ».
Theo AFP, giới lãnh đạo Nhật Bản phải cân nhắc giữa một bên là nhu cầu năng lượng và bên kia là nguyện vọng của dân chúng muốn lật qua trang sử hạt nhân. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật :

No comments:

Post a Comment