Thursday, May 24, 2012

TRANG MẠNG BASAM PHỔ BIẾN TIN THƯ PHẢN ĐỐI ĐÃ ĐƯỢC GỞI ĐI

Sáng ngày 24/05/2012 trang mạng Ba Sam đã phổ biến tin những lá thư phản đối hai chính phủ Nhật và Nga đã được gởi đi vào ngày 21/05/2012 theo kế hoạch được đề ra từ ngày 14/05/2012. Nhưng các lá thư mới nhất tiếng Việt và Anh chưa được cập nhật.
Nguyễn Hùng

http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/24/tin-thu-nam-24-05-2012/#more-59023

 Về bức “THƯ PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ NHẬT VÀ NGA CHO VAY XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TAỊ NINH THUẬN VIỆT NAM“, sau nhiều ý kiến đóng góp về bản dự thảo ban đầu, sáng nay nhóm chủ trương đã gửi bản chính thức cùng danh sách 460 người ký tên ban đầu và cho biết đã gửi tới những địa chỉ liên quan. Trong vòng sáng nay chúng tôi sẽ cập nhật tiếp nội dung này vào bản thảo ban đầu đã được đăng ngày 14/5/2012. Kính mời bà con đón đọc.

No comments:

Post a Comment