Wednesday, May 23, 2012

THƯ PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHO VIỆT NAM VAY XÂT NHÀ MÁY ĐIỆN HÃT NHÂN ĐÃ ĐƯỢC GỞI ĐI TẠI VIỆT NAM NGẢY 21/05/2012, LÚC 12 GIỜ.
Kính thưa quí anh chị tham gia cùng ký tên thư phản đối Nhật Bản,

Xin báo anh chị rằng thư phản đối Nhật Bản cho Việt Nam vay tiền xây nhà máy điện hạt nhân đã được gởi cho Toà Đại Sứ Nhật Bản tại Hà Nội, Thủ Tướng và Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật Bản tại Tokyo, trưa ngày 21/05/2012 theo như dự trù ban đầu.
Tiếp theo, chúng tôi cũng đã gởi thư phản đối chính phủ Nga cho Việt Nam vay tiền xây nhà máy điện hạt nhân đến Toà Đại Sứ Nga tại Hà Nội, Tổng Thống , Thủ Tướng Nga, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Nga tại Moscow.
Ngoài ra từ ngoài nước, chúng tôi cũng đã gởi tiếp những lá thư tương tự cho Nhật Bản và Nga để bảo đảm những lá thư này đến được các cấp chính quyền của Nhật Bản và Nga.
Chúng tôi không thể báo tin này ngay ngày 21/05/12 sau khi thư được gởi đi vì muốn những lá thư gởi đi từ trong nước được thông suốt.
Anh chị cũng có thể tự mình bỏ chút it thời gian copy lại lá thư hay viết một lá thư khác theo ý của cá nhân, hay viết vài hàng đơn giản rồi gởi đi. Trong nước gởi cho toà đại sứ Nhật và Nga tại Hà Nội. Anh chị sống tại  Nhật và Nga và các nước thì gởi đến Tổng Thống, Thủ Tướng tãi Nhật, Nga ... Chi phí tem thư cứ xem như là món tiền nhỏ chúng ta đóng góp cho quê nhà. Càng có nhiều thư gởi cho Nhật và Nga thì càng tạo thêm nhiều áp lực với các nước này, trong khi chúng ta không thể chính thức phản đối ngay  tại trong nước như tại các nước tự do trên thế giới.
Chúng tôi xung phong đứng ra làm thống kê số người gởi thư phản đối chiến dịch lâu dài này.

Một thí dụ cho lời phản đối Việt Anh ngắn bên dưới hay anh chị có đề nghị hay hơn. Xin anh chi rành tiếng Nhật và Nga giúp cho phần tiếng Nhật, Nga:

" CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN CÓ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TẠI Ở BẤT CỨ NƠI NÀO TẠI VIỆT NAM.
CHÚNG TÔI CỰC LỰC PHẢN ĐỐI NHẬT BẢN, NGA CHO VAY TIỀN VÀ BÁN THIẾT BỊ XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN CHO VIỆT NAM.

CHÚNG TÔI YÊU CẦU NGƯNG NGAY KẾ HOẠCH XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ TẠI VIỆT NAM

CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CHERNOBYL, FUKUSHIMA TẠI VIỆT NAM".


" WE DO NOT WANT TO HAVE A NUCLEAR POWER PLANT ANYWHERE IN VIETNAM.

WE STRONGLY OPPOSE JAPAN, RUSSIA ON LENDING MONEY, SELLING EQUIPMENTS AND CONSTRUCTING NUCLEAR POWER PLANTS IN VIETNAM.

WE DEMAND AN IMMEDIATE STOPPING OF THE PLAN TO BUILD NUCLEAR POWER PLANTS IN VIETNAM

WE DO NOT WANT CHERNOBYL , FUKUSHIMA IN VIETNAM"
Anh chi đón đọc tin tức trên các trang mạng cộng đồng.
Thân kính
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng


To:

"Hung Nguyen"Thursday, 24 May, 2012 1:31 AM

Thân gửi đến anh Ng Hùng,

Em  gửi đến anh 03 cái xác nhận thư Phản đối Nhật đồng ý cho vay tiền để xây dựng nhà máy điện hạt nhận tai Ninh Thuận (21/5/2012).
Thân

No comments:

Post a Comment