Wednesday, April 1, 2015

Last days in Vietnam - Những ngày cuối cùng tại Việt Nam

Last days in Vietnam - Những ngày cuối cùng tại Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=CUTP6MSFFZQ&feature=youtu.be

Last days in Vietnam - Những ngày cuối cùng tại Việt Nam
Phim có phụ đề tiếng Việt.
https://www.youtube.com/watch?v=CUTP6MSFFZQ&feature=youtu.be
Saigon ơi, tôi xin hứa rằng sẽ trở về ... Saigon ơi tôi đang thấy ngày ấy cận kề !
youtube.com
 

No comments:

Post a Comment