Sunday, May 10, 2015

Ban Tuyên giáo: tổ chức phản động tay sai Tàu cộng lũng đoạn toàn bộ đảng CSVN

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/05/ban-tuyen-giao-to-chuc-phan-ong-tay-sai.html

Ban Tuyên giáo: tổ chức phản động tay sai Tàu cộng lũng đoạn toàn bộ đảng CSVN

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Trong thời gian gần đây, nhất là vụ cây tặc công khai đốn hằng ngàn cây xanh tốt tại thủ đô Hà Nội vừa xảy ra vào tháng 03/2015, trong khi đây là vụ liên quan để hành chánh của chính quyền thành phố Hà Nội đâu có ăn nhập gì đến công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa cộng sản của đảng CSVN cho đảng viên các cấp, gọi tắc là “TUYÊN GIÁO”, mà một phó ban của Ban tuyên giáo tại thành phố Hà Nội lại có quyền hành trên cả lãnh đạo nhà nước tại thành phố Hà Nội, viết văn thư báo cáo cho Thủ Tướng - lãnh đạo cơ quan hành pháp của cả nước, trong khi việc trình báo này đáng lẽ phải là nhiệm vụ của Chủ tịch thành phố Hà Nội.(1)


Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy, một ban bệ của đảng CSVN chuyên lo công tác tuyên truyền và giảng dạy về chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao-Hồ cho các cấp đảng viên lại có quyền lực trên cả các cơ quan hành pháp của chính quyền? 

Ban Tuyên Giáo của đảng cộng sản là tổ chức ra sao mà quyền hạn lại vượt trên và bao trùm cả các cơ quan đảng (Ban Bí thư đảng), lập pháp (Quốc hội), hành pháp (nhà nước, chính quyền), tư pháp (tòa án). Nói chung, quyền sinh sát đối với toàn đảng csvn và toàn dân đều năm trong tay “cái” gọi là Ban TUYÊN GIÁO.

Qua truy tìm tài liệu về hoạt động của ban tuyên giáo trong đảng CSVN, “Ban Tuyên Giáo” thực sự là một tổ chức có quyền sinh sát rất kinh khủng trong đảng cộng sản VN. Chính Ban tuyên giáo mới thực là bộ óc của đảng CSVN. Ban tuyên giáo ĐCSVN không những đầu độc tư tưởng của tất cả đảng viên từ hạ tầng cơ sở đến lớp đảng viên cao cấp nhất của đảng CSVN về chủ nghĩa vô sản mà còn là nơi xuất phát các hoạt động phản dân hại nước, bán đứng Việt Nam cho bọn bành trướng Tàu cộng của đảng CSVN. 

Ban tuyên giáo ĐCSVN là con bạch tuột có vạn vòi. Những chiếc vòi của nó với đến mọi ngang cùng ngỏ hẻm của đất nước Việt Nam, đến lối suy nghĩ của tất cả đảng viên ĐCSVN và của người dân mà chúng ta gọi nôm na là “dân trí”, từ đầu đến gót chân, từ não đến tim, gan phèo, phổi, tứ chi và ngay cà bộ phân gây giống (Đại tướng VNG chẳng phải đã từng được giao nhiệm vụ hạn chế sinh đẻ là gì?). Thật khủng khiếp.

Câu định nghĩa dưới đây về Ban tuyên giáo Trung ương của đảng CSVN nói lên thực chất về quyền hành tuyệt đối của Ban tuyên giáo trong tổ chức của đảng CSVN từ trung ương đến địa phương:

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này của Đảng.(2)

Như vậy thật rõ ràng, Ban tuyên giáo trong đảng CSVN chính là bộ não của cơ thể lông lá cộng sản. Chính tổ chức này điều hành toàn bộ hoạt động bí mật và công khai của hầu như tất cả đảng viên của đảng CSVN. Ngay cả Bộ chính trị và luôn cả Tổng bí Thư cũng bị Ban Tuyên giáo ngồi sau bức màng thưa giật dây như những con rối trong đoàn múa rối nước Thăng Long. Có thể nói trong lịch sử của đảng CSVN chỉ duy nhất có Hồ Chí Minh là người không bị Ban tuyên giáo đảng CSVN điều khiển, vì chính ông ta là kẻ sinh ra nó và là người “sư tổ” tối cao của Ban tuyên giáo (trừ những năm cuối đời của ông, chính những thằng con quái thai do ông tạo ra đã nuốt lại ông). Tuy nói rằng HCM Nguyễn Tất Thành là “kiến trúc sư” của tất cả hoạt động của đảng CSVN từ khi đảng cộng sản xuất hiện tại Việt Nam nhưng ông cũng chỉ là một con rối của Tuyên Giáo đảng công sản Nga và sau này đảng cộng sản Tàu. Những Tổng bí thư khác từ Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng chỉ là những con rối của Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN một chi nhánh và dưới sự kiểm soát của Ban Tuyên giáo đảng cộng sản Tàu. 

Thực tế chứng minh sự thao túng của Ban tuyên giáo trong đảng csvn trong nhiều thập niên qua. Những nhân vật lãnh đạo đảng cộng sản và đảng viên cao cấp từ Bộ Chính Trị đến Ủy viên Trung ương, đảng biểu Quốc hội được Ban Tuyên giáo cài đặt đều toàn là những con rối ngồi cho có vì để tô điểm cho chế độ “dân chủ vạn lần” toàn trị, biểu quyết chấp thuận những nghị quyết do bọn phản động “Ban tuyên giáo” soạn ra. 

Ban tuyên giáo của đảng CSVN không chỉ lũng đoạn những hoạt động liên quan đến chính trị - còn đảng còn mình- mà chúng còn thọc vòi bạch tuột vào các hoạt động đơn thuần chuyên về khoa học kỹ thuật. Những con người cực đoan chỉ biết lý thuyết cộng sản Mác Lê, tự phong mình là tiến sĩ… lịch sử đảng Mác Lê Mao Hồ lại là bọn người cầm cân nảy mực cho giới khoa học kỹ thuật! Hết biết!

Người thực sự nắm toàn bộ vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay không phải là Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trong, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mà chính là Ban Tuyên Giáo và Trưởng ban Tuyên Giáo trung ương Đinh Thế Huynh, nhân vật tiêu biểu của lý tưởng bán nước để “Còn đảng còn mình” và với lời tuyên bố cực kỳ phản động, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của xã hôi loài người: “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”. 

Chứng nào đảng CSVN còn khăng khăng nắm giữ quyền độc tôn toàn trị thì tổ chức cộng sản cực đoan “Ban Tuyên Giáo” tay sai cho Tàu cộng còn khuynh đảo đảng CSVN, đầu độc dân trí của người dân cả nước, đồng hóa đất nước vào tay bọn bá quyền Tàu cộng.

Giữ toàn vẹn lãnh thổ thay đổi dân trí và có tự do dân chủ thực sự, phải khai tử Ban tuyên giáo của đảng cộng sản Việt Nam.

Thành quả của Ban Tuyên Giáo đảng cộng sản Việt Nam: Truyền hình VTV của đảng CSVN phát hình Hà Nội là một thành phố của tỉnh Quảng Đông, Việt Nam thành một ngôi sao của cờ Tàu cộng.

10/05/2015


_________________________________________

Tham khảo:

(1) Phó ban Tuyên giáo Hà Nội: Báo cáo việc chặt cây xanh lên Thủ tướng

(2) Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

1. Nghiên cứu, đề xuất: 

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên truyền và giáo dục. Tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng; các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu về nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

- Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.

- Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Việt Nam của các thế lực thù nghịch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.

2. Thẩm định: 

Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Hướng dẫn, kiểm tra: 

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

- Hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh uỷ thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng thuộc hệ thống trường chính trị - hành chính của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ; kiểm tra về phương hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội – nhân văn trong hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành, đoàn thể.

- Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các công trình nghiên cứu khoa học; các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản...

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao...

- Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị...

4. Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo: 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho ban tuyên giáo các cấp.

- Tham gia với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.

5. Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế: 

- Mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tuyên giáo đối với các đảng cộng sản, đảng công nhân và một số đảng cầm quyền trên thế giới.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền: 

- Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, kế hoạch nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị-hành chính, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện.

- Chủ trì chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các hội văn học - nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội xuất bản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên.

- Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban Đảng Trung ương.

- Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo Trung ương.
Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

No comments:

Post a Comment