Friday, July 19, 2013

Phóng sự bí mật của đài ABC (Úc) về các blogger bị đàn áp tại Việt Nam

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/07/phong-su-bi-mat-cua-ai-abc-uc-ve-cac.html#.UekpY01-9jo

Phóng sự bí mật của đài ABC (Úc) về các blogger bị đàn áp tại Việt Nam

Zoe Daniels (ABC - Australian Broadcasting Corporation)
Phụ đề Việt ngữ: Nguyễn Hùng

No comments:

Post a Comment