Thursday, November 15, 2012

Fukushima 60 phút có phụ đề tiếng Việt (60 minutes report)


Xin giới thiệu phóng sự về Fukushima của chương trình 60 minutes được phụ đề tiếng Việt:

http://www.youtube.com/watch?v=JcHDF_pCDRg&feature=youtu.be

1 comment: