Friday, July 3, 2015

Video clip về đảo nhân tạo bí mật do Tàu cộng xây dựng tại Trường Sa


http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/07/video-clip-ve-ao-nhan-tao-bi-mat-do-tau.html#more

Video clip về đảo nhân tạo bí mật do Tàu cộng xây dựng tại Trường Sa

https://www.youtube.com/watch?v=ze_xwRwKKxw


Phóng sự của đài CBS về các đảo bí mật Tàu cộng xây dựng tại Trường Sa. Phụ đề Việt ngữ bởi Nguyễn Hùng (Danlambao)


Nguyễn Hùng
danlambaovn.blogspot.com

No comments:

Post a Comment