Friday, June 6, 2014

Ngư dân Việt có thể kiện Nhà nước Trung Quốc trước Tòa án quốc tế không?

Ngư dân Việt có thể kiện Nhà nước Trung Quốc trước Tòa án quốc tế không?

Câu hỏi này đã được chúng tôi nêu ra cách đây đúng 4 năm, vào tháng 6/2010 (http://boxitvn.blogspot.com.au/2010/06/ngu-dan-viet-co-kien-nha-nuoc-trung.html. Không những chỉ đặt vấn đề mà chúng tôi đã ra đảo Lý Sơn tìm hiểu khả năng khởi kiện nhóm (class action) với bà con ngư dân tại đây. Bây giờ, 4 năm sau , đang có chiều hướng ý tưởng này được một số vị trong và ngoài nước đặt lại vấn đề ngư dân cùng nhau kiện Tàu ra trước một tòa án quốc tế (http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140606-lan-dau-tien-ngu-dan-khoi-kien-vu-trung-quoc-dam-chim-tau-ca-viet-nam)

http://boxitvn.blogspot.com.au/2010/06/ngu-dan-viet-co-kien-nha-nuoc-trung.html

07/06/2010


Ngư dân Việt có thể kiện Nhà nước Trung Quốc trước Tòa án quốc tế không?Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long
image Chỉ trong năm 2009 đã có 33 tàu thuyền đánh cá Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc chặn cướp. Không những cướp đoạt thuyền và tất cả ngư cụ trên đó, Hải quân Trung Quốc còn bắt giữ, trấn lột và đòi tiền chuộc mạng hơn 400 ngư dân trên thuyền. Ngư dân Việt Nam bị thiệt hại khoảng 100 triệu Đôla [1] trong năm 2009 vì những vụ này.
Hải quân Trung Quốc đã có hành động vi phạm công pháp quốc tế đối với ngư dân Việt Nam. Là nạn nhân trực tiếp, ngư dân Việt Nam có thể kiện Trung Quốc trước một tòa án quốc tế như Tòa án Hình sự quốc tế, Toà án Công lý quốc tế tại The Hague, Hòa Lan, hay các tòa án khác.


Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với những Luật sư người Việt hiện sinh sống tại các nước để xác định rõ vấn đề này với mục đích sau đây:
1. Giúp bà con ngư phủ Việt Nam thưa kiện chính quyền Trung Quốc ra tòa án hình sự hay công lý quốc tế đòi bồi thường thiệt hại thể xác và tinh thần, và đòi lại tài sản mà lính Hải quân Trung Quốc đã cướp đoạt của họ.
2. Tạo ra dư luận quốc tế phê phán hành động cướp biển của Hải quân Trung Quốc nhằm chận đứng hành động xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, nhất là vùng biển xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Nếu kiện Nhà nước Trung Quốc trước một tòa án quốc tế về hành động cướp hại ngư dân Việt Nam là việc có thể tiến hành, người Việt khắp nơi nên chung sức giúp ngư dân Việt Nam. Việc làm này sẽ cần rất nhiều công sức của người Việt trong và ngoài nước, cần sự hy sinh giúp đỡ thiện nguyện của các Luật sư người Việt đang sinh sống và hành nghề tại nước ngoài cùng với sự hỗ trợ của các anh chị Luật sư, trí thức và các cơ quan truyền thông trong nước.
Chỉ khi nào hành động ngang ngược của Đảng và Nhà nước Trung Quốc bị đưa ra trước một tòa án quốc tế xét xử thì họ mới chùn bước, ngừng sát hại ngư dân Việt Nam và ngừng cướp đoạt tài sản của họ. Khi đó ngư dân Việt Nam mới được an toàn hành nghề trên chính vùng biển của đất nước mình.
Đây là việc cần làm để bảo vệ lãnh thổ và danh dự Việt Nam trước cộng đồng quốc tế bằng pháp lý. Người Việt chúng ta mỗi người một tay hãy cùng nhau chung sức làm việc này.
Ngày 01 tháng 06 năm 2010
NH, NKB, LQL
Bản Anh ngữ

Could Vietnamese fishermen together sue the Chinese Government under class action lawsuit?

Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

If we tally the acts of brutality and criminality of Chinese Navy personnel against the Vietnamese fishermen only in the year of 2009, there were 33 boats belonging to the fishermen seized and more than 400 fishermen robbed, brutalized, held for ransom, and some killed. Estimated monetary damages to the fishermen are $100 million U.S. dollars [1].
The brutal and criminal and pirates-like behaviour of Chinese Navy personnel against the unarmed Vietnamese fishermen were in clear violation of international laws. For that reason, the fishermen could have solid grounds for a class action lawsuit against the Chinese government at the International Criminal Court or International Court of Justice located in The Hague, Netherlands, or other international courts.
We, the undersigned, are in the process of contacting Vietnamese attorneys inside and outside of Vietnam in hopes that they will:
1. Assist the Vietnamese fishermen compatriots in suing the Chinese government for the deaths, personal injuries, and ransoms (euphemistically called “fines”) imposed by the Chinese navy pirates.
2. Call to the attention of the international community of the plights and sufferings of the Vietnamese fishermen at the hands of the pirates-like Chinese navy personnel, and solicit the assistance of the international community in putting a stop to the brutal and criminal behaviour of the Chinese navy personnel in the Southeast Asia Sea, especially around the Paracel and Spratly Archipelagos.
The lawsuit will restore the honour of the country of Vietnam and protect the lives and the livelihood of tens of thousands of Vietnamese fishermen. The lawsuit will be a time-consuming process, requiring much dedication and hard work of caring Vietnamese, especially the attorneys, the intellectuals, and the news media inside and outside of Vietnam. We are appealing to them for help.
Only when the Chinese government is sued in front of the international courts, would they consider ceasing their brazen acts of brutality and criminality in the Southeast Asia Sea. Only then would the Vietnamese fishermen have a chance to earn their livelihood in peace and in waters traditionally considered part of Vietnam.
The lawsuit is a legal means to preserve the integrity of the territory of our fatherland and to restore the honour of our country internationally. All Vietnamese please lend a hand to this cause to make it a success.
June 01, 2010

No comments:

Post a Comment