Wednesday, November 20, 2013

Bệnh Tim Mạch, Trọng Tâm của Vấn Đề, Huyền Thoại Cholesterol

http://www.youtube.com/watch?v=N1GfMU8on0w

Chương trình phóng sự về bệnh tim mạch và cholesterol.
Chỉ là huyền thoại?
mời tất cả xem clip youtube được phụ đề tiếng Việt để có thêm dữ kiện về chất cholesterol trong cơ thể của chúng ta.
Hùng

No comments:

Post a Comment