Wednesday, August 1, 2012

PHIM THẢM HỌA CHERNOBYL ĐƯỢC LỒNG TIẾNG VIỆT NAM.

Mời anh chị xem một phim phóng sự về thảm hoạ Chernobyl được truyền hình TVV1 lồng tiếng Việt Nam và một phóng sưụ khác bằng tiếng anh.
Thay mặt
Nguyễn Hùng

No comments:

Post a Comment