Saturday, June 3, 2017

Nổ lớn tại nhà máy thép Formosa

Nổ lớn tại nhà máy thép Formosa! nhưng đảng cướp sản bảo ..n đúng qui trình không gì mà nổ ầm ỉ!
https://www.youtube.com/watch?v=4pcUpXTEx_A
vua hùng nứơc việt hồn thiêng sông núi vũ 
giáo sư tiến sỉ của cs ngu còn hơi con bò
ty nguyen 
sao no ko no het luon nhi
Thăng Long A nam 
Thằng Hồ Súc Vật khát máu rước voi về dày mả tổ đẻ ra một lũ Vẹm VC mất dạy đốn mạt ăn cơm của dân mặc áo quần què của đảng Vẹm Đĩ té re, hèn với giặc Trung Quần Què ( Tạp Cẩu Bẩn) ác với dân VN. ĐMCS khốn nạn! CS khủng bố! Cộng Sản mafia đỏ! CS ác là một loài thú ác độc!No comments:

Post a Comment