Thursday, October 17, 2013

Nam Hàn truy tố 100 tên tham nhũng vụ lò phản ứng hạt nhân, Việt Nam chắc phải truy tố ít nhất 100.000 tên quan đảng tham nhũng!!

http://www.voatiengviet.com/content/nam-trieu-tien-truy-to-mot-tram-nguoi-vu-tham-o-lo-phan-ung-hat-nhan/1767848.html

Nam Triều Tiên truy tố 100 người trong vụ án lò phản ứng hạt nhân

Nhân viên bên trong văn phòng của Công ty Điện hạt nhân và Thủy điện Hàn Quốc sau khi các công tố viên thu giữ các tài liệu và ổ đĩa cứng trong máy tính.
Nhân viên bên trong văn phòng của Công ty Điện hạt nhân và Thủy điện Hàn Quốc sau khi các công tố viên thu giữ các tài liệu và ổ đĩa cứng trong máy tính.
                                  
                                      

No comments:

Post a Comment