Wednesday, November 4, 2009

Đất Việt Mang Tên Tàu

Đất Việt Tên Tàu

Bách Việt Nhân

“Cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra”


Chưa đầy hai năm (kể từ năm 2008-2009) mà đường biên giới Việt-Nam, Trung hoa tại vùng Hoành Mô, Đồng Văn đã thay đổi thật kỳ lạ.


Đây là khu vực sông Bạch Đằng.


Tại sao tất cả những địa danh trong khu vực nầy trên Google Earth lại toàn là địa danh Hoa ngử? Hai năm trước khu vực nầy vẩn còn là những địa danh Việt ngữ.
Và tại sao Hoành Mô đã bị di dời vào sâu trong lãnh thổ Việt-Nam trên 2km?
Để bảo vệ biên cương lãnh thổ người viết đã chấm tất cả tọa độ tại vùng Hoành Mô dựa vào Google Earth hiện đang có để làm bằng chứng biên cương lãnh thổ của Việt-Nam.

Xin quý bạn đọc bấm vào các link dưới để đọc toàn bài

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-01.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-02.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-03.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-04.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-05.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-06.html

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/1 ... at-07.html


http://3.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age002.JPG

http://4.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age004.JPG

http://4.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age006.JPG

http://4.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age008.JPG

http://1.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age010.JPG

http://1.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age012.JPG

http://3.bp.blogspot.com/__26APX7IS6k/S ... age014.JPGsavevietnam

Posts: 17
Joined: Thu Oct 29, 2009 10:34 am
Private message

No comments:

Post a Comment