Thursday, October 13, 2016

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải “đốt cháy” tâm can người dân Trà Vinh

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải “đốt cháy” tâm can người dân Trà Vinh
https://www.youtube.com/watch?v=dHW_ihjYjcgPublished on Oct 10, 2016

Nhân dân tỉnh Trà Vinh bức xúc với các Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải vì đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có đánh giá tác động môi trường; tự ý thay đổi công nghệ ướt sang công nghệ khô; không đưa ra được các phương án xử lý xỉ than... và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đặt hệ thống xả ngầm ra biển.

No comments:

Post a Comment